16. Бела ноќ во Скопје _26. септември 2020

Галерија 2020

15. Бела ноќ во Скопје _5. октомври 2019

Галерија 2019